Poskytujem odborné 

psychologické poradenstvo:

  • pri otázkach materstva a rodičovstva, výchovných problémoch s deťmi

  • pri osobnostných, partnerských a manželských krízach 

  • v situácii rozvodu/rozchodu a porozvodovej/porozchodovej starostlivosti o dieťa

  • pri posúdení školskej zrelosti u detí  a následné poskytnutie individuálnej starostlivosti dieťaťu za účelom rozvoja školských zručností (grafomotorické cvičenia, cvičenia na rozvoj zrakovej a sluchovej percepcie)

 

Ponúkam relaxačné techniky: 

  •     za účelom znižovania vnútorného napätia, 

  •     na podporu koncentrácie, 

  •     za účelom sebakontroly.

 
 

Ponúkam aj možnosť realizácie skupinových aktivít 

za účelom zlepšenia komunikácie, vzťahov, sebapoznania a poznania iných v kolektíve pre detské, žiacke, adolescentné a pracovné kolektívy.

 

OBJEDNÁVKY 

telefonicky na tel.čísle: 

0903 039 970 

IČO: 44136617

DIČ: 1035131097