Mgr. Vanda Švecová

Jednoodborové štúdium psychológie som absolvovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 1996.  Profesijne som začínala ako  psychologička v Centre poradensko-psychologických služieb, kde mojou hlavnou náplňou bola práca s jednotivcom, pármi, deťmi a rodinami pri zvládaní ich ťažkostí a nachádzaní riešení v náročných životných situáciách. V OZ Návrat som sa venovala príprave žiadateľov na náhradné rodičovstvo a pracovala s náhradnými rodinami, dlhoročne som viedla Klub náhradných rodín. Krátkodobo som pracovala aj v Pedagogicko-psychologickej poradni a Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva. V súčasnosti pracujem na čiastkový úväzok v Spojenej škole ako školský psychológ, kde sa venujem práci s deťmi s mentálnym postihnutím a autistickým deťom a ich rodinám. Zároveň vo svojej súkromnej praxi poradenskej psychologičky poskytujem odborné psychologické poradenstvo v oblasti rodičovstva, výchovy, v oblasti osobných, partnerských, manželských a rodinných kríz, v oblasti rozvodu a porozvodovej starostlivosti o dieťa.
Mám absolvovaný dlhodobý skupinový psychoanalytický výcvik, 100 hodinový výcvik v relaxačných technikách a priebežne sa vzdelávam v modeli Virginie Satirovej – zakladateľky spoločnej rodinnej terapie.
Vo svojej poradni sa denne stretávam s osudmi ľudí,  ktorí sa viac alebo menej úspešne pokúšajú vyrovnať so stresom, záťažou, či nepriazňou. S ľuďmi, ktorí chcú porozumieť tomu, čo sa deje v ich životoch, a ktorí chcú zmenu k lepšiemu.

Mojím presvedčením je, že každý človek má potenciál odhaliť svoje vlastné zdroje, vďaka ktorým môže žiť spokojnejší život, môže  rásť a rozvíjať sa.

 

 

OBJEDNÁVKY 

telefonicky na tel.čísle: 

0903 039 970